Nyheder

5. juni 2022

Skolegården – nyt projekt

Fra grå skolegård til grønt mødested

Projektet er støttet af Nordea fonden – der støtter gode liv.

Projektet skrider planmæssigt frem. Bestyrelsen forventer at kunne træffe de endelige beslutninger angående beplantning, samt udtrykket på legeø’en her i løbet af maj.

Vi forventer at den største del af etableringen bliver i sommerferien og at vi er klar til indvielsesfest i efteråret.

I april 2020 afholdte vi en workshop på skolen. Vi havde besøg af plantekonsulenten Jens Theisen. Han fortalte med en smittende passion om mange af de forskellige planter og træer, han havde med i sit forslag. Alle fremmødte drøftede efterfølgende de forskellige forslag og stillede gode spørgsmål.

Der kom også rigtig gode ideer frem blandt de fremmødte. Fx forslog Ellen at skov- øen også blev tilgængelig med en rollator eller kørestol. En rigtig god ide der nu er taget med i den videre proces. Tak til alle fremmødte.

Ud fra de input der kom på workshoppen, har Jens Theisen udarbejdet nye forslag. Dem kan du se i skolegården og ved købmanden, hvor de hænger som plancher på en palletrekant.

Temaet for den skulpturelle legeø blev også vendt på workshoppen og der viste sig en hang til den charmerende historie om ’jord trolden’.

Træskulptøren Søren Brynjolf arbejder nu med et Troldetema til den skulpturelle legeø.
Jordtrolden stammer fra en lille fortælling, som rummer både den omkringliggende natur, overraskelser, fantasi og store kræfter.


Er du selv en af dem der troede at bakkerne omkring Håstrup var skabt i istiden? Så kan du blive opdateret med den seneste opdagelse ved at læse med nederst på siden…

Søren Brynjolf var på besøg til morgen sang. Her fortalte han levende, med fagter og musik fortalte børnene om hvem han var og hvad han skulle lave. Han havde en lille skitse med, han dog ikke helt var tilfreds med selv endnu… Børnene synes ikke skitsen af trolden så for uhyggelig ud… men det synes de voksne.

Søren arbejder videre med processen og vi glæder os til at modtage flere skitser fra ham, så vi finder frem til den helt rigtige ’Håstrup jordtrold’. J

Historien om Jordtrolden:
“De mange bakker omkring Haastrup Friskole skyldes ikke istiden, hvad mange tror. De skyldes en jordtrold der lever under jorden og graver gange og skubber jorden op som danner bakker. En gang for hvert 100 år dukker denne jordtrold op til overfladen for at trække luft. Det er ved at være ved denne tid. Og det sker lige midt i skolegården ved Haastrup Friskole.”

- Tak til Tommy, vores kreative pædagog i passeren, der har skabt denne historie til projektet.
Bedste hilsner fra bestyrelsen

Ønsker du at kontakte os angående projektet kan du skrive til:
Projektleder Kristine: amstrupkris@gmail.com
Kommunikations ansvarlig Maja: mail@majacaspersen.dk

Se alle nyheder

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk