Aktiviteter på Haastrup Friskole

På Haastrup friskole har vi rigtig mange arrangementer såvel i eget hus, som ude. Dette giver et fantistisk sammenhold på tværs, både for elever, men i den grad også for forældrene og lærerne.

Nogle af disse arrangementer arrangeres af skolen, andre via samarbejde mellem forældre, lærere og elever. Udover de lidt større fællesarrangementer i løbet af skoleåret, er der ofte forskellige aktiveteter på holdene i forbindelse med skoledagen. Vi kan som eksempler nævne.

  • FF'er - Festlig Fredag
  • Teaterture
  • Fællesudflugt
  • Juleforestilling/Musical
  • Skolens koncert
  • Skolebal
  • Fastelavn etc.

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk